MEDEDELINGMEDEDELING Sinds enige tijd heeft nu ook de kleuterschool telefoon; ons nummer is 617* Indien U om een of andere redenhiervan gebruik wilt maken, wil len wij U vragen dit indien mogelijk, te doen voor of na GROOTK P G - NIEUWS llïlll Dat Vlierden de afdeling Oirlo nog niet vergeten is, blijkt wel uit de uitnodiging, die wij deze week ontvangen hebben om de dansavond a.s. zaterdag 20 maart mee te maken in Vlierden* Orkest TH|_AEI|R=FIVE 25 Maart a.s* is er een trefbaltoernooi in het gemeenschaps huis te Leunen. Voor verdere inlichtingen omtrent aanvang, ver trek en opgave voor deelneming gelieve men zich te. wenden tot Hennie Verstegen* Opgave vóór of op zondag a.s., maar niet later. Er wordt niemand nagelopen of zo, of ze a.u.b. mee willen doen, Dus meisjesdenk er aan, voor zondag opgeven bij Hennie Verste gen. 26 MAART A.S. KOMT MANSVELDER5 26 Maart a.s. komt Mansvelders naar Oirlo. Ge kunt dan met waar deloos materiaal lekker gaan rotzooien. Vergeet geen schaar en verzamel nu al waardeloos materiaal, zoals kurken; closetrollen, flessen enz. DUBBEL ZESKAMP Ill Herinneren jullie je nog, dat we een tijd geleden .een tweede plaats behaalden in de dubbele zeskamp in Leu nen, waar we ook op het nippertje verloren van Leunen. Ule kunnen onze krachten weer gaan meten, maar nu met andere afdelingen er bij* in Baexem op 24 april. Daar mogen alleen de twee besten van elke kring komens dus,.,, spaar je krachten voor 24 april. Gullie horen er nog meer van. Het bestuur VETERANEN D.I.5. A.s. zaterdag 20 maart is het veteranenbal in de Kerkdijk van St Servaas te Venray. Bijeenmomst bij G.Linskens om half acht. Ieder gaat per eigen gelegenheid. Trouwe opkomst verwacht. Met echtge note- Uof Knofnyr ^T" DPMT I F" oirl°fs Nieuwsblad jrg 2 nr 18 I l InL_I n I U IRedacti earirs Gertrudisstr1 tel. 680 19 maart 1971 Copies binnen vó<5r a. swoensdag 12 u. SCh00ltijd- De leidsters

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1971 | | pagina 1