'"T~ L/D CT IT ICT Qirlo!s nieuwsblad jrg. 2 nr. 17 I r l\ L. I v_Jt_ Rec^0 adr.: Ger trudisstr 1 Tel. 660 Copies binnen voor woensdag a.s. 12 12 maart 1971 VASTENAKTIE OPRECHTE SOLIDARITEIT INTERNATIONALE EENSGEZINDHEID IN DENKEN EN HANDELEN. Meedoen met de vascenaktie wil zeggen; persoonlijk meezoeken naar een oplossing voor vrede; de totale eensgezindheid in denken en handalen bij alle mensen. De vastenaKtie daagt ons uit de moed op te brengen de fout voor het ontbreken van de echte vrede bij onszelf te zoeken. Dat heeft ook zin, want daar kunnen wij zelf iets aan doen. Verbeter de wereld, begin bij Uzelf, is nog steeds een waar woord. De vastenaktie spreekt van samen bouwen aan een nieuwe wereld. Als Christenen hebben wij de plicht om eensgezind, met iedereen samen, te werken om in deze wereld aan de verlossing gestalte te geven. Uit het feit dat Christus de hele wereld verloste en ons, zijn volgelingen, de opdracht gaf die verlossing te verkondigen, volgt de Chriscelijke plicht van internationale eensgezindheid in denker en handelen. Op deze plicht steunt de vastenaktie, waar zij onze aandacht vraagt voor de mensen in nood in de ontwikkelingslanden. Zijn wij bereid deze'mensen de hand te reiken als volwaardige partners bij het verwezen lijken Van de verlossing in aeze wereld? GIRO 585C Vastenaktie, Utrecht' Bank Nederlandse Credietbank, Drift 9.te Utrecht. K.P.O.L. TREFBALT0ERN00I Kring Venray organiseert 18 maart aanstaande een zaaltrefbal toernooi voor de dames. Als je mee wil doen, bel dan even 577, H. Versteegen. Opgave tot zondag 14 maart. Deelname bij voldoende opgave! wm f

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1971 | | pagina 3