J MEIS3E5GILDE OIRLO Groepsbijeenkomsten zondag 7_rnaart om 2 uur "Smurfjes" QIllan"jüïlïê'alle spullen meebren gen want ue gaan het circus oefe nen® maandag 8 maart om 7 uur Roetmoppen AÏÏêmaaITT"dus""ook de toneelspeelsters GUDERAVOND MEIS3ESGILDE®0P DONDERDAG 25 MAART PROBEER DEZE DATUM VAST VRI3 TE HOUDEN VERMIST®®®. Te koop ca^ 90 pakken hooi. A. Nellen Castenrayseuieg 5 J Oirlo GEVONDEN o In het kleedlokaal van de voetbalclub is een herenhorloge gevonden® -j-e bevragen bij Th. van der Heyden Gertrudisstraat Uil LLEM TELL Op zaterdag en zondag a.s. maandpunten schieten, ft.s. zater dag niet voor 8 uur. Zondag 14 maart Komr.gschietenDenk aan decontributie. VOLLEYBflL Bij' redelijk weer trainen.ue a.s. zondag in de hal bij Linskens Veeigbeurt bij L. Speycken en G. Danssen Sinds enige tijd zijn vermist 4 duikers, die de lengte heb ben van ongeveer 1 meter. Gr. tdillemsen-Versleyen Castenrayseueg 6 Oirlo lïE KOOP TE KOOP...,® J OUDÜEfiAVOND MEIS3ESGILDE T 25 MAART 111 __U_L— 11

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1971 | | pagina 6