FANFARE "ONS GBNGEGEN" De jaarvergadering op dinsdag 9 maart Wij verwachten van komst. van de fanfare "Ons Genoegen" wordt gehouden a.s. in Cafe D.Linskens. Aanvang 8 uur precies, de leden van 16 jaar en ouder een algehele op- Op 17 maart a.s. zal de drumband van onze fanfare de contactbij eenkomst opluisteren van de Rank. Xerox tussen V/enray en Oosterhout, welke gehouden wordt in Zaal" Rongen te Oirlo. De fanfare zal ook dit jaar weer een tweetal muziekavonden orga niseren, welke voor iedereen vrij toegankelijk zal zijn, §n ge houden zal worden in de Tuinbouwloods op zaterdag 3 en zondag 4 april a.s. Op beide avonden zal onze fanfare en drumband optreden, waar naast diverse zeer goede korpsen uit de omgeving hun medewerking hebben toegezegd om deze muziekavonden te komen opluisteren. Wij hopen door dexe avonden onze donateurs en overige belangstel lenden te kunnen laten genieten van fanfare en blaasmuziek. Nadere gegevens zullen nog worden bekend g-emaakt.. OM TE ONTHOUDEN ophalen oud papier ophalen spullen voor de vlooienmarkt ouderavond Meisjesyilde muziekfeesten Tuinbouwloods muziekfeesten Tuinbouwloods 5 meiarl: 6 maant 25 maanr

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1971 | | pagina 4