Het is mogelijk, dat U lid bent van het aktie-comite dat overal voor opdraait in Uuj gemeenschap. Zeer zeker behoort U tot de gemeenschap zelf, die steeds door dat comité bena derd wordt. En in beide gevallen is het zeer begrijpelijk, dat U weieens de verzuchting slaakt :"KOMT ER DAN NOOIT EEN EIND AAN AL DAT BEDELEN?" Moet U de VASTENAKTIE nu ook zo beschouwen Uw antwoord op deze is beslist NEE. Het zou echter struisvogelpolitiek zijn omdat zo maar zonder meer te zeggen. Het is immers duidelijk dat de Vastenaktie ook geld nodig heeft. Toch vraagt de Vastenaktie eigenlijk op de eerste plaats iets heel anders-van U. Het is niet zo maar een bedel-aktie o§ blijksem-aktie voor een of ander goed doel. De tijd van de Vasten is altijd een tijd van bezinning op wat Christen-zijn betektent. De vroegere VASTEN-WET WERD VASTEN-AKTIE Wij moeten zelf aktie voeren. Wij moeten zelf in beweging komen. Wij moeten zelf iets doen. - Christus heeft de wereld verlost. Wij mensen moeten die ver lossing waar maken bij ons zelf en in heel de wereld. Als we ons zelf en de hele wereld van 1971 bekijken, WAT HEBBEN WIJ ER DAN VAN GEMAAKT KRIJGT DE VERLOSSING EEN KANS GELOVEN WIJ WEL ZO VAST IN DE VERLOSSING HIEROP ANTWOORD DURIVEN GEVEN EN UITVOEREN IS (u KRI3GT BINNENKORT EEN 2AK3E THUIS VAN DE VASTEN AKTIE. DOE 2ELF IETS AAN DE VASTENAKTIE DOOR MEE TE WERKEN. ACHTER IN DE KERK STAAT EEN BUS WAAR HONDERDEN 2AK3ES IN KUNNEN. WI3 2I3N AL BLI3 MET DAT ENE 2AK3E VAN U) DE VASTENAKTIE EEN LASTENAKTIE vastencikhe

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1971 | | pagina 3