Mededelingen fanfare en drumband "Ons Genoegen" Tijdens de komende carnavalsdagen zullen de fanfare en de drumband hun medewerking verlenen om de feestelijkheden ter gelegenheid van de carnavalsviering in Oirlo op te luisteren. Eveneens zal aan de feesten in Venray worden deelgenomen. ZONDAG 21 februari! ALLE leden van. fanfare en drumband om 12.30 present bij café Linskens, voor het afhalen van Prins Karei I en de Jeugdprins en optocht naar De Ruif waar aan de Prins een serenade zal worden gebracht. MAANDAG 22 februari: ALLE leden van fanfare en drumband worden om 13.30 present verwacht bij café Linskens voor deelname aan de carnavalsoptocht te \Jenray. Direct na afloop van de optocht gaan we weer gezamenlijk terug naar Oirlo* DINSDAG 23 februari: ALLE leden om 13 uur present bij café Linskens voor de opluistering van de optocht van de "Dolle Mina's" en d§ "Spurrievreters" naar het sportterrein, alwaar opluistering van de feestelijkheden. Op aller medewerking wordt gerekend. Het bestuur. Attentie alle leder, van D.I.S. Leden welke met ingang van heden of met ingang van de nieuwe competitie als lid van D.I.S* willen bedanken kunnen dit tot 1 maart 1971 nog mondeling of telefo nisch (577) doen. Daarna zal dit uitsluitend schriftelijk kunnen gebeuren, ingevolge de,mechanisatie en nieuwe reglementen van de K.N.l/.B. De secretaris 3. Verst'eegen Volleybal: komende zondag is het trainen in de gymzaal. TOTO OP TIJD 1 TOTO OP TIJD TOTO OP TIJD TOTO OP TIJD U SPEELT TOCH OOK PTE Et

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1971 | | pagina 9