Tuinbouwverenlqing Qirlo Asperqestelers; Op 'de gehouden algemene vergadering van de T.8.V. Oirlo d.d. 9-2-171 zijn formulieren uitgegeven voor deelname aan het gezamenlijk aspergesplantenveld 1971 (uit te planten in 172) Deze formulieren moeten bij deelname ingevuld en ondertekend worden ingeleverd voor 1 maart bij de T.B.V» Diegenen die planten willen bestellen en geen formulier hebben, kunnen dit afhalen bij de T.B.V. em dan tevens hun opgave doen. Over de bijeenkomst van de aspergestelers betreffende het sorteerseizoen 171 volgt een persoonlijke aanschrijving. Aardbeientelers; voor het uitplanten van aardbeienplanten in 1971 zijn nog 150 moederplanten ter beschikking. Hiervan kunnen 2000 planten voor aanleg van ca, 5 are productieveld aangelegen worden. Verdere mededelingen zijn; Over de contributie van de T.B.V. wordt nog een circulaire uitgegeven- In de catnavalsweek wordt er op woensdag en vrijdag naar de veiling gereden- Bestel nu nog voor 1 maart uw veilingboeken en labels met naam en nummer Voor verdere inlichtingen over bovenstaande tel. 84787 372. de secretaris 0. Janssen Biljart-nieuws Uitslagen: A-klasse: Onder Ons - Juliana Horst 4-6 B-klasset' Broekhuizenvorst - Onder Ons 6-4 C-klasse: Onder"Ons - Coppus Horst 6-4 Programma; A-klasse: Onder Ons - Broekhuizenvorst 26-2 B en C geen wedstrijden in verband met carnaval. De vastgestelde vergadering van a.s. zaterdag gaat niet dooil Het bestuur. WELPEN QPGELETilIi i 1 A.s. zaterdag hebben we een carnavalsmiddag in de Giluellhut. Iedere welp mag een vriendinnetje mee brengen. We beginnen om 2 uur en het einde is nog niet in zichtl Leidsters Meehutus - groep. A

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1971 | | pagina 4