Meisjesqilde Smurfjes en Wespennest. A.s, zaterdag is er voor jullie een gezellige carnavalsmiddag. We verwachten jullie l/ERKLEED om 2 uur in het jeugdhuis. Voor degene die het mooist verkleed is, is er een prijsje. Om 4 uur is het weer afgelopen. In verband met de carnaval zijn er verder geen groeps bijeenkomsten en is er geen sporten. Leidsters meis.jesgilde In verband met de receptie van Prins Karei de Eerste zal ook onze vereniging met een deputatie aanwezig zijn* Gaarne zondag om 13.30 uur (half twee) in Zaal Rongen aanwezig. Bekendmaking van de Boerenleenbank. Maandagmiddag en dinsdag de gehele dag gesloten. Om eventuele teleurstellingen te voorkomen, gelieve men van deze openstellingsuren goed nota te nemen. De kassier. Contactcommissie Oirlo Alle leden van de contactcommissie worden a.s. zondagmiddag om half twee in 7aal Rongen verwacht bij de receptie van Prins Karei I en zijn gevolg. Gaarne aanwezig met deputaties van de besturen der verenigingen. DONDERDAG 27 februari s OUD PAPIER OUD PAPIER OUD PnPIER - Tijdens de carnavalsdagen zijn de kantoren van de bank alleen geopend op maandagmorgen tot 12 uur. (na schooltijd)

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1971 | | pagina 12