KERKDIENSTEN Zondag In alle missen collecte voor MEMISA .(ook zaterdag) 8,30 maandd. Wilhelmina Cisssens-Teuws 10,00 hoogmis maandd, Joh, Gommans Maandag 10,00 hgm. voor Eleonora Wennekers-Oanssen v.tu. de missienaaikrans Dinsdag 10,00 hgm, tot zekere intentie Woensdag 8,00 lsm, voor overledenen 19,30 avondmis voor Herman Verstraeten-Rongen na de mis uitreiking van askruisje Donderdag8,00 lsm, voor overledenen van het Lourdesliefde- werk Vrijdag 8,00 géén mid 10.30 huwelijksmis voor .het bruidspaar Classens-Ewals Zaterdag 8.00 geen mis 19.00 avondmis maandd. Dohanna Driessen-Duijkers Opbrengst collecte zondag. -14 'februari 251,38 Gaan binnekort trouwen Truus Cox en Wim Braun (Budel) Vormsel Deken Loonen zal dit jaar in .onze parochie het sacrament van het Vormsel komen toedienen aan de kinderen van de 6e klas op zaterdagavond 12 juni, MISDIENAARS Zondag 3 «.30 P. Linskens en P. D r a b b.e la... 10,00 L, Gommans en W. Nelissen Maandag '10.00 G. Voesten en R. v. Rhee Dinsdag 10.00 Gebr. Maas Woensdag' 8.00 G. Oacobs 19.30 Gebr, Peters Donderdag 8.00 P. Linskens en P. Drabbels - Vrijdag 10.30 Gebr, Maas en Gebr, Peters Zaterdag 19.00 0, Peters en M. Kusters Pastoor Veryoort is gevallen en in het St, Jozefziekenhuis in Eindhoven- op gen omen,,,...Hij. is- uit voorzorg bediend. lijilma Custers en Sjaak Janssen (Horst) -» - A 1 - U *•-» i 1 •- k

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1971 | | pagina 11