KERKDIENSTEN Zondag 8.30 maandd. Joh. Peters 10.00 hoogmis jaardd. Jcs Versieyen Maandag 8 uur jaard. overl. fam. Willems-Opheij-Nooijen Dinsdag 8.00 lsm. voor overledenen (H) Woensdag 8.00 lsm. Mart. Voérmans Donderdag8.00 lsm. uit dankbaarheid Vrijdag 8.00 lsm. t.e.v. St. Machutus Zaterdag 8.00 gêên mis 19.00 avondmis voor overl, fam. Turlings-TieJer. Maandag 14.30 huwelijksmis voor het bruidspaar Kerssebo om-Tij ss en DIT WEEKEND IN ALLE MISSEN COLLECTE VOOR DE VENRAYSE MISSIONARISSEN Opbrengst collecte en plaatsengeld zondag 246, Opbrengst gezinsbijdrage over januari 1971 756,32 MISDIENAARS Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 8.30 10.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 19.00 R.van Rhee en G. Voesten G. Jacobs en P. Drabbels L. Gommans en W. Nelissen Gebr. Peters Gebr. Maas P. Linskens en P. Drebbels G. Jacobs en G. Voesten geen mis L. Gommans en W, Nelissen Meis.jesqilde Sporten! Maandag 8 februari fliereflüiters 7 - 7.45 uur Roetmoppen 7.45 - 8,30 Sportleidsters! Jo Derks en Elly Camps Groepsbijeenkomsten! "Dinsdag 9 februari: Wespennest Woensdag 10 februari: Flierefluiters

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1971 | | pagina 2