29 januari 1971 SINT-MAARTEN - EEN EIL BIJ DE BOVENWINDSE EILAN Cirlo's Nieuwsblad jrg I nr 11 RedactieadrGertrudisstr1 tel. 660 \j66t a.s. woensdao 12 uur VERTELT OVER ZIJN REIS NAAR iÈDLANDSE ANTILLEN, BEHORENDE Na vele voorbereidingen was dan eindelijk op 22 dec. 1970 de dag aangebroken, dat mijn wens in vervulling ging om samen met mijn zuster een reis te maken naar mijn broer Pater J. Ver stappen, welke reeds 25 jaar als missionaris werkzaam is op het eiland Sint-Maarten. Op voornoemde datum zou een DC-8 van de KLM op Schiphol vertrekken, maaj aangezien de zeer scherpe controle die dag op Schiphol, hadden we al direct 2 uur vertraging voordat alle 200 passagiers, die met dit vliegtuig meegingen, de controle ge passeerd waren. Het was voor ons een hele opluchting, toen tegen 14.00 uur de motoren van deze helse machine begonnen te ronken. De riemen vast er. weldra koos deze trotse vogel het luchtruim. Nederland verdween langzaam maar zeker uit ons ge- zichtop een hoogte van ongeveer 8000m vlogen we richting Portu gal, waar wij om 16.30 uur de eerste tussenlanding maakten in Lissabon. In Lissabon hadden we een half uur oponthoud. Toen de nodige brandstof was ingenomen en alles nogmaals gecontroleerd was, vertrokken we om 17.00 uur voor de grote vlucht over de Atlantische Oceaan. Zes uur vlogen we aan een stuk over het water vlak boven e wolken. Maar deze tijd lijkt aanmerkelijk verkort te worden door de charmante stewardessen, die steeds maar het een en ander komen aanbieden; eten en drinken; allemaal gratis - uitgezonderd de alcoholische dranken. Rond 23 uur de 22ste december arriveerden wij op het vliegveld Albert Plesman in Curacao. Bij het uitstap pen kregen wij het meteen zo verschrikkelijk warm, dat de zweet druppels over onze wangen rolden. In eerste instantie dachten wij, dat het vliegtuig deze warmte uitstraalde, maar al spoedig werd het ons duidelijk, dat hier de temperatuur boven de 30°C was. Daar het toestel van de KLM ni9t verder ging dan Curacao, moesten we overnachten op dit eiland, want pas op 24 dec. konden we ver der naar St. Maarten. 'T KRENTJE Frans Versta ppeF

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1971 | | pagina 1