KERKDIENSTEN Zondag 8.30 jaard. Wilhelmina Teuws-Teeuwen 10.00 hoogmis maandd. Johannes Gommans Maandag 8.00 voor overledenen (H) Dinsdag' 8.00 Ism, Jan Ousters, Wilhelmina Vergeld en Bernard Ousters Woensdag 8.00 lsm. voor overledenen (D) Donderdag8.00 lsm. Martinus l'oermans Vrijdag 8,00 c.c.v, St. Machutus Zaterdag 8.00 tce,v. O.L. Vrouw 19.00 avondmis voor Bernardina en Johannes Verwaaijen De opbrengst van collecte en plaatsengeld was 249,16 MISDIENAARS Zondag -8,30 Gebr. Peters 10.00 Rv. Rhee en G. Jacobs Maandag 8.00 P. Linskens en P. Drabbels Dinsdag 8.00 L. Gommans en W. Nelissen Woensdag 8,00 Gebr. Maas Donderdag 8.00 R. van Rhee en G, Voesten Vrijdag 8.00 Gebr, Peters Zaterdag 8.00 G. Jacobs 19.00 H-. Jacobs en P. van Rhee DINSDAGAVOND 19.30 uur CARNAVALSAVOND Langs deze weg onze oprecht hartelijke dank aan alle inwoners voor uw gulle gaven aan onze ver eniging. De donateurskaartenaktie bracht ook nu weer 400,- op en dxt heeft onze verwachtingen verre overtroffen. Heel hartelijk dank. Meisjesgilde voor de BEJAARDEN bij "JAN LINSKENS"

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1971 | | pagina 3