Aan de ouders van de 6-de klassers» - Tegemoetkoming in de studiekosten I Zoals U ongetwijfeld* via de t.v. (STER) vernomen hebt, bestaat er in bepaalde gevallen een mogelijk heid om een tegemoetkoming in studiekosten te ver krijgen? dit geldt uiteraard voor het volgende schooljaar. .Om in aanmerking te kernen moet U de daarvoor bestemde f ormwli-eTen -invullen Deze formulieren kan ik U niet verstrekken, maar U kunt hiervoor terecht op de schooi waarvan U verwacht dat dit de school wordt voor uw kind. Als U op deze school de vereiste formulieren aan vraagt dan hebt U daarmee nog niet uw kind aangemeld. Hoewel niet ieder de tegemoetkoming zal kunnen krijgen is het de moeite waard het te proberen. Th. v. d. Heijden MEI53ESGILDE Sporten# Maandag 25 jan. 7.00 - 7.45 Wespennest 7.45 - 8.30 Roetmoppen Sportleidsters# B. Klisters en D. Verstappen Groepsbijeenkomsten: dinsdag 26 jan. 19.00 uur Wespennest Woessdag 27 jfn. 19.00. uur Flierefluiters EXCURSIE naar de lèeszaal in Venray op woensdag 27 jan voor de ROEUFMOPPEf1 Allen per fiets om 20 voor 7 aan het jeugdhuis, want we moeten om 7 uufc in Venray zijn. Als t weer erg slecht is, proberen we met auto's te gaan.Er gaan voldoende leidsters mee. Leidstersvergaderingdinsdag 26 jan. om kwart over 8 bij W. Willems. TE KOOP MARMOTTEN MARMOTTEN 1,00 per stuk bij P. Classens Ifogeweg 5 Oirlo (na 6 uur)

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1971 | | pagina 2