Op zondag 17 januari houden wij weer onze jaarlijkse donate kaartenaktie. Al vele jaren mogen wij op deze manier een beroep doen op L financiële steun. U allen begrijpt, dat in deze tijd ook ee Jeugdbeweging veel geld kost. En ook, dat dit alles niet Vc de contributiegelden betaald kan worden. Maar mede door de diverse akties en subsidies worden onze financiële zorgen verlicht. Mogen wij daarom ook dit jaar weer een beroep op Uw prtemor nee doen. Verleden jaar was de opbrengst enorm goed en wij hopen, dat we ook deze-keer niat tevergeefs bij U aanbeller Vanaf half elf kunt U onze leidsters en leden verwachten. De kaarten kosten ook dit jaar f2,EO. Maar al Uw giften zis welkom. liiij hopen U als dank hiervoor te zijner tijd onze -;ud ouderavond aan te bieden. Leidsters j Senioren en FlierefluitErsdoe mee helpen a.j zondag 10.30 uur in het Jeugdhuis. MEISJESGILDE Sporten Maandag 18 jan. half acht Senioren en Flierefluiters Sportleidsters ld.liiillems Chr. Derks Als je als sportleidster verhinderd bent, zorg je dan zelf even voor een andere leidster, zodet er telkens 2 leidster; aanwezig zijn. Groepsbijeenkomsten s Zondag 17 jan. 2 uur Dinsdag 19 jan. 7 uur Donderdag 21 jan. 7 uur Smurfjes Roetmoppen Senioren DONATEURSKAARTLNAKTIE

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1971 | | pagina 6