VOOR LEIDERS EN LEIDSTERS VAN JEUGDVERENIGINGEN De interparochiële Jeugdcommissie Venray-kom stuurde ons een brief waarin werd melding gemaakt van cursuusen, die men wil organiseren en die ook open staan voor leden en leiding van verenigingen van de kerkdorpen. Bij een vlugge aanmelding leek het realiseerbaar medio januari te starten. Er bestonden de volgende mogelijkheden - samenwerken in groepen - handenarbeid, emailleren, plastieken, versieringen mak - kampvuur, bonte ring - kostuum improvisatie - schimmen schuiven In deze brief werd verzekerd, dat bij voldoende deelname de kosten, gering zouden zijn., daa r de overheid belangrijk subsidies verstrekte. Uie belangstelling heeftopgave aan het secretariaat Dhr. Schrooten, St. Odastraat 6 Venray Namens Iderkcomite Jeugdcomm. Oirlo 0P3RENGST OUD PAPIER OP 13 JANUARI 3.L. 5 1140 KILO !!!l HARTELIJK DANK! DENKT U AAN ZATERDAG GRANDI000S DISCOBAL DENKT U aan, ZONDAG. DONATEURSKAARTENAKTIE rcErSJESGILDE EET- EEN APPEL TE KOOP op zaterdag van 9 tot 5 uur APPEL S maandag t/m vrijdag van 6 tot 7 uur J. CLASSENS BODDENBRGEKERLOOP 4A OIRLO SNOEP VERSTANDIG i

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1971 | | pagina 3