GEACHTE OUDERS, - Omdat U wellicht vroegtijdig reeds Uuj vakantieplannen gaat maken, waarbij U rekening moet houden met de vakantieperiod van Uw kinderen, volgen hier de nog resterende vakantiedage van onze school in het lopende schooljaar: Carnaval 22-23-24 febr. Paasvakantie 12 t/m 21 april Koninginnedag 30 april (v.m. kinderspelen n.m. vrij) Kermis 10-11-12 mei Hemelvaartsdag 20 mei Pinkstervakantie 31 mei en 1 juni Zomervakantie 28 .juni t/m 31 juli De zomervakantie loopt waarschijnlijk door tot en met 7 aug., maar dit wordt pas in juni vastgesteld. Verder blijft een woensdag - waarschijnlijk in mei - gereserveerd voor de schoolreis; U hoort hier tijdig va Hoe begin- en einddata op andere scholen vallen, is ons niet bekend. Wat ons betreft kunt U nu zoveel gaan plannen als U wil waarbij wij U veel genoegen wensen. Th. v.d. Heijden KERKDIENSTEN EN DIENSTEN MISDIENAARS Zondag 8.30 Eleonora Wennekers-Jenssenr besteld door de buren. (R.v.Rhee - G.Voesten) 10.00 hoogmis jaard. Martin Rongen (H.Jacobs en P.v.Rhee) Maandag 8.00 Ism voor overledenen(H(Gebr. Peters) Dinsdag 8.00 t.e.v. St. Machutus (Gebr- Maas) Woensdag 8.00 tot zekere intentie(s) (P .Linskens-P.Drabb Donderdaql0.00 voor de leden van het St. Antoniusgilde (L.Gommans en W.Nelissen) Vrijdag 10.00 voor de overleden lecen van het ST.Antoinius de. (Gebr-. Peters) Zaterdag 8,00 geen mis 19.00 avondmis maandd. Matieu Duijf - 0.Peters en M.Kusters) OPBRENGST COLLECTE EN PLAATSENGELD zondag.10,janF23 DE MISDIENAARSDIENSTEN ZIJN ACHTER CE KERKDIENSTEN GEPLAATS

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1971 | | pagina 2