Redactieadres s Gertrudisstr1 tel. 680 15 januari 1971Copies binnen véór woensdag 12.00 „uur AAN DE SECRETARIS(ESSE) C.Q. PENNINGMEESTER(ESSE) VAN MEIS3ESGILDE WELPEN-VERKENNERS K.P.3.L DIS-AFD. VOETBAL (3EUGD) DIS-AFD. VOLLEYBAL HANDBOOGSCHUTTER 13 PONY-CLUB FANFARE Bij deze willen wij U er aan herinneren, dat de le denlijsten van de jeugdverenigingen voor de subsidieaanvraag eerste halfjaar 1971 weer opgemaakt moeten worden. De ledenlijsten moeten als volgt gespecificeerd wor den naam lid - voorletters geb. datum woonplaats De ledenlijst moet ondertekend worden door de aanvra ger met naam en adres. Bovenaan op de lijst moet de naam van de vereniging geplaatst worden met eventueel banknummer. In ontwerp is nog steeds een nieuwe subsidieregeling. Daar dit concept nog steeds niet afgerond is en de "ambtelijke molen" nog moet passeren, is ons door Gemeentelijke 3eugdraad Venray en de ambtenaren van 3eugd- en Sportzaken geadviseerd de aanvraag nog op de oude wijze in te dienen, gebaseerd op het ledenaantal. Dit houdt in de leden, die op 1 januari 1971 lid waren van de vereniging in de leeftijd vanaf 10 jaar tot 19 jaar. De lijsten worden door de 3eugdcommissie Oirlo gezamen lijk op het Gemeentehuis ingediend. Wilt U er voor zorgen, dat deze lijsten uiterlijk 28 januari a.s. ingeleverd zijn bij Dhr 3 Driessen Gertrudisstraat 1 Namens Werkcomité 3eugdcomm. Oirlo VERGADERING MIDDEN5TANDSVERENIGING OIRLO A.s. woensdag 20 januari houdt de Middenstandsvereniging een vergadering in Café Lin3kens om 8 uur* DONDERDAG 21 3ANUARI t "ST. TÜNTS" om 7 uur in Zaal Rongen koffietafel; jaarvergadering en kaarten* T KsR'ÈINTvJE Oirlo1 s Nieuwsblad jrg 2 nr 9

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1971 | | pagina 1