Op dinsdag 19 jan» hebben wij onze uitwisseling met Bergen» Degenen die mee willen gaan en zich nog niet hebben opgegeven moe.ten dit zo spoedig mogelijk doen en wel \j66t zondagmiddag 12 uur bij de secretaresse TEL. *601. UI ij worden om half 8 in Bergen verwacht. - Het bestuur ZONDAG 17 januari:- DONATEURSKAARTENACTIE MEISJESGILDE-. K.P »J»L»-nieuws BOERENBRUILOFT 15. januari hebben wij met de afdeling Oostrum een gekostumeerd bruiloftsbal in het parochiehuis te Oostrum. UI ij komen om 19 uur bij elkaar bij café Linskens. ---- UITWISSELING Op 23 januari zijn wij te gast in Vlierden. Ga je mee met je vriend of vriendin? Geef je dan op m66r 16 januari bij M. Vogelzangs (tel. 324) S.V. D»I»S. Afdeling volleybal A.S. zondag wordt eenieder weer verwacht in de hal van aannemer Linskens. Gaarne iedereen om KWART VtibR 10 aanwezig i.v»m. een bespreking» De veegbeurt is voor I. en E. van Rhee. BILJART-NIEUWS Uitslag: America - Onder Ons 4-6 Programma: A-kli Onder Ons - Sevenum 15 jan. B-kl: Meldersla - Onder Ons IS jan. C-kl: Onder Ons - Melc'erslo 12 jan.. ZONDAG 17 JANUARI: DONATEURSKAARTENACTIE MEISJESGILDE CARNAVAL 1 PRINSENBAL 1 NÖK'KESTAL f DAN ZIET U WIE HET ZIJN ZAL!!!!!! AAN DE LEDEN VAN DE L.V.B-. - "t 4 m m

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1971 | | pagina 6