OUD-PAPIER: WOENSDAG 13 3 A TO ART TUUR I UUR I UUR- Onze laatste papieractie ging door sneeuw en ijs, waardoor de opbrengst waarschijnlijk aan da- lage kant was: 1000 kg. Niettemin toch wel de moeite waard. We kunnen U nu een vaste route melden. School - Hoofdstraat - Boddenbroekerloop - Castenrayseweg - Molenhoekseweg - Castenrayseweg - Molenweg - Boddenbroeker loop - Boddenbroekerweg - Boddenbroekerloop - Meerloseweg - Wanssumsedijk - Gunnoekweg - üirloseweg - Hoofdstraat - Ger- trudisstraat - Past, Geraerdstraat - Zandhoek - Oirlosedijk- Zandhoek - Blakterweg - Hoogriebroekseweg - Zandhoek - Past. Geraerdstraat - Hoofdstraat - Machutusstraat - Hoge weg - Past. Geraerdstraat - Dep. Petersstraat - L.L.T.B. en tot slot het wegen Hopelijk bent u met dit schema gediend. Wilt U dat we spe ciaal bij U stoppen dan graag een telefoontje 685 of 678 Dat we op woensdag rondgaan, gebeurt uitsluitend vanwege weer en duisternis; later gaan we weer op donderdag. U hoort er van! VERKENNERS A.s. vrijdag is er om 7 uur troep in de Gilwellhut, Willen jullie meteen even nagaan wat jullie van het uniform al hebben i.v.m. bijbestellen, want met de instal latie moet het uniform compleet zijn. De leiders - ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE Al DE DRUMBAND HEEFT 2NIEUWE TROMMEN NODIG!!!!!!!!. Hiervoor wil zij wederom gaan werken. Zij heeft ter beschikking 2 timmerlieden 2 schilders 1 automonteur enkele mensen voor schrijfwerk en" diverse klusjesmannen Inlichtingen bii: Doep Verstappen Zandhoek .i

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1971 | | pagina 5