OUD PAPIER OUD PAPIER. OUD PAPIER OUD PAPIER Woensdag 27 januari wordt wederom het oud papier bij U opgehaald* Hogen wij U nog eens vragen het papier op een duidelijk zichtbare plaats aan de straat te .zetten* Het komt nogal eens voor dat een docs of zak als hec ware verborgen sbaat'aahter een hoek van het huis of een boom. U weet vanuit welke richting wij komen, wilt U daar rekening mee houden? De lèatste aktie bracht 1140 kg* op. Woensdag vertrekken we om I uur. Voor extra veel papier gaarne telefocn: 685 of 679 RESTEN STOF F E N RESTEN PYAH A F L A N E L DAN NOG OPRUIHING IN t JAPONNEN OVERGOQIERS ROKKEN TRUITJES ENZ. ENZ. A. Nelissen-V/erheyen Oirlo VÖÖR 28 JANUARI HOETEN DE LEDENLIJSTEN VOOR DE 3EUGDSUBSIDIES BI3 DE DEUGDCOPIPITSSIE 7I3N1

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1971 | | pagina 4