Donderdag 20 januari Vergadering jeugdcommissie om 8 uur* in -t jeugdhuis voor alle leden, Denkt u eraan de agenda mee te brengen7 Carnavalsvereniging "DE SPURRIEMÖKKE" Zaterdagavond brengen wij een bezoek aan de feest avond van de firma J.P. Nelissen in Zaal Rongen, Bijeenkomst carnavalsvereniging en blaaskapel om 8 uur bij Café L.inskens, Bejaardencarnaval, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx K.P.3.L. K.P.O.L, K.P.3.L. Uitwisseling In Vlierden krijgen we 's middags een cultureel programma te zien, waarna een dansavond volgt, Om 12 uur zullen we weer koers ze.tten naar Oirlo, Oliebollenaktie Het ligt in de bedoeling op 2 febr. de oliebollenaktie te houden. Uillen enkele baksters en voor 's avonds verkopers(sters) zich melden bij het bestuur?? Dropping Op 5 febr, hebben we een dropping. Cultureel concours In het parochiehuis van OOstrum 16 febr. Ook Oirlose deelnemers. Als supporter ben je welkom)t! Dinsdag in cg£é Linskens, Bijeenkomst carnavalsvereniging en blaaskapel om 19.30 uur bij H. Rongen. DENKT U AL AAN HET ALDEU/I EVERBAL OP ZATERDAG 6FEBRÜARI A,s, zaterdag komen we om 13,30 bij elxaar bij café Linskens. Ule vertrekken om 13.45 uur. - -

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1971 | | pagina 3