WILLEM TELL Leden, denk eraan: 29 december schieten tegen St. daris voor de wintercompetitie. Het bestuur wenst alle ereleden en leden een prettig kerstfeest. UI3 WENSEN ALLEN EEN ZALIG KERSTFEEST EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR Leenbedrijf P. Keyser© Kerstcoll'ecte I57C' De opbrengst van de gehouden huis aan huiscollecte bedroeg 101,45, waarvooronze oprechte dank. Ook c!ank aan allen die hieraan hebben meegewerkt Het Dr. Poelscomité Oirlo TE KÜG'P TE KOOP TE KPOP Te bevragen: H. Maas Hogeweg 9 Ci r 1 o Bromfiets-blok I L. 0. -piano bwj. 1öi Nog in prima staat TOTOTOTOTOTOT'JTOTOTOTOTCTOTOTOTOTOTCTOTCTOTO WEGENS NIEUWJAAR WORDT DE TOTO DP 20 DECEMBER OPGEHAALDt P. Janssen i iji. r

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1970 | | pagina 5