T KRF"KI T IF" 3rg. 2 nr. 6 i V/I— Recj, adress Gertrudisstraat I 24 december 1970 Tel* 880 T„ Copies binnen voor woensdag a.s» 12 uur tuwjoar tuwjoar DE REDACTIE VAN 'T KRÈN73E DE DEUGDCOmiSSIE OIRLO HET PERSCNEEL VAN DE LAGERE SCHOOL "H. MARIA" WENSEN U ALLEN EEN VROLI/K KERSTFEEST EN EEN GELUKKIG NIEUW3AAR

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1970 | | pagina 1