K.P.3.L. POPPENAKTIE De invalidenbond van Venray wil allen die hebben meegeupff^ktaan de poppenaktie hartelijk danken. De opbrengst in Oirlo was 169,- Helaas is er in Oirlo geen prijs gevallen. Hier volgen dan da juiste namen van de poppen: Sjaan Truus Nora Ilse Catrien Oda Linda Angelina Adriana Saar Volgend jaar misschien beter, nogmaals hartelijk dank. Inplaats van een St. Nicolaasavond gouden we dit jaar een kerstavond) dinsdag 22 december. Omdat dit de eerste keer is hopen we, dat alle leden aanwezig zullen zijn. - Deze avond begint om 19.30 uur in Zaal Linskens. Het programma ziet er ale volgt uit: - Koffietafel /duur ongeveer uur KERSTSPEL, door de K.P.3.L. van Oostrum. - Verder zingen Lea Speycken, Ans Speycken, Hannie Nelissen en Martien Philipsen enkele kerstliedjes. Ule wensen alle leden een prettige avond toe TE KOOP IEDERE DAG TE KOOP verde snijchry san ten (ook voor de komende feestdagen!!); kerststerren kerststukken hyacinthen vriezia's cyclamen St.Paulia's onz. 3. Peeters Meerloseweg 14 Oirlo Tel. 04787 360 - Tel. 04787 360 Het bestuur 1 "M' 'im ii.« ui i ii i i i i

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1970 | | pagina 3