KERKDIENSTEN Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 7.00 8.30 10.00 8.00 8.00 8.00 8.00 leesmis maasdd. Martinus Voermans hoogmis maandd. Willem Claessens jaard. Gerard Kemmelings, A. M. Geurts en A. M. Kemmelings voor overledenen (H) voor overledene (D) geen mis HOOGFEEST VAN KERSTMIS 28.00 NACHTMIS met medewerking van de fanfare 8.00 HERDERSMIS gezongen door het dameskoor 10.00 HOOGMIS voor Johanna Driessen-Duijkers best. door de buurt 2e KERSTDAG 7.00 leesmis 8.30 jaard. Hub.,v.d. Berg 10.00 hoogmis '^verl. fam. Vogelsangs- Swinkels BOETEVIERINGEN: DINSDAGAVOND om 7.30 WOENSDAGAVOND om 8 uur Biechtgelegenheid donderdagavond van 6-7 uur MISDIENAARS Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Kerstmis 7.00 8.30 10.00 8.00 8.00 8.0C 24.00 8.00 10.00 2e kerstdag 7.00 8 c EO 10.0 j P. Linskens L. Gommans en W. Nelissen H. Jacobs en P. V. Rhee Gebr. Maas:- G. Veesten en R. van Rhee Gebr. Peters nachtmis J. Peters en M. Kusters G. Voesten en G. Jacobs Gebr. Peters p. Linskens R. van Rhee en G. Voesten Jacobs en P. van Rhee Opbrengst collecte en plaatsengeld zondag 13 december 275,93 Opbrengst oud papier RECORD 2000 kgH1!H HARTELftK DANK AAN ALLETJl! i i 2

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1970 | | pagina 2