Evenals andere jaren zal er door het bestuur van de L.V/.B. aanstaande zaterdag en zondag voor elke mis gecollecteerd worden voor kerstpakketten voor zieken en ouden yan dagen. Wij rekenen op eenieders medewerking om zodoende onze zieken en bejaarden met Kerstmis te verrassen. Het bestuur van de L.V.B. Schoolkinderen verzorgen Kerstkaartenaktie De afgelopen week hebben de kinderen van de basisschool H. Maria in dé handenarbeidlassen zelf naar eigen idee kerstkaarten gemaakt. Op voorstel Van de leerkrachten zal aan de Oi-ilose mensen van S5 jaar en ouder zo m kerstkaart worden gezonden. Een IÓO-tal kaarten is reeds onderweg. Op deze wijzs willen de leerkrachten de ouderen even in contact brengen met een veel jongere geberatie; passend in deze tijd van vrede. Mededeling vandeboerenleenbank In verband met het vervallen van de vrijdagavondzittingen van de boerenleenbank met Kerstmis en Nieuwjaar, resp. op 25 dec - 1970 en I jan. 1971, zal de boerenleenbank WOENSDAG 23 dece en WOENSDAG 30 dec. een avondzitting houden van 18.00 tot 20.00 uur. Op donderdag 31 december zal het kantoor van de bank voor het publiek vanaf 12.00 uur 1 s middags gesloten zijn. Wij verzoeken U met het bovenstaande rekening te willen houden, zodat teleurstellingen voorkomen worden. De kassier. Als U Uw jas, das, hoed, sjaal of iets anders- mist misschien liet U het bij Café Linskens hangenl!!! Gaarne dan afhalen!!!! "T* 1/nCK IT if"" jaargang 2 nr. 5 18 decsmber 1970 I KNf* P\i I IF Red. adresr Gertradiss.traat I Tel. 680 Copies binnen \j66t ©oensdag a.s. 12 uur Aan alle inwoners van Oirlo

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1970 | | pagina 1