kerkdiensten Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag s 7*00 leesmis 8*30 maandd* Joh, Peters 10*00 hoogmis c voor Oos en Josephina Versieyen 8,00 jaar'd> Johanna Geurts Gerardus Nelissen en Mart. Nelissen FEEST VAN MARIA ONB. CNTVANGENENIS 3.00 hoogmis ov/erl* fem. Wolters-Peeters 19*00 avondmis voor Johanna Driessen-Duykers \ybejaardenuereniging hgm Anna Stevens en Huberdina Lenssen voor overledenen (H) voor overledene (D) t.e.v. O.L.Vrouw avondmis maandd. Johanna Driessen-Duykers 8.00 8.00 8.00 8.00 19*00 OPBRENGST COLLECTE ZONDAG 29 NOVEMBER F240,33. Deze week worden de zakjes voor de gezinsbijdrage opgehaald* Wat brengt de laatste maand Opbrengst gezinsbijdrage 1969 totacl f12.395,31 Opbrengst gezinsbijdrage 1970 t/m nóvernb. f10.276,02 Opbrengst gezinsbijdrage Opbrengst gezinsbijdrage MISDIENAARSDIENSTEN oktobor 1970 novemberl 970 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag P .Linskens L.Gommans en W.Nelissen G.Jacobs en G»Voesten Gebr. Peters G.Voesten en R.V.Rhee L.Gommans en W.Nelissen Gebr. Maas G.Oacobs en P.Linskens G.Voesten en R.V.Rhee Gebr* Peters H.Jacobs en P.v.Rhee jack - rood met zwart VERLOREN Verloren een nylon G. Willemse Castenrayseweg 6 ZATERDAG A.S. IS ER GEEN BILJARTEN VANWEGE HET.SINT NICOLAASFEEST. WE SLUITEN MET DE WENS, DAT DE GOEDE SINT U ALLEN GOED MAG BEDENKEN* TOT VOLGENDE WEEK f876,99 f1057,79 2ondag 5 7.00 8.30 10.00 I 8.00 8.00 19.00 x 8*00 X 8.00 8.00 X 8.00 19.00 x

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1970 | | pagina 4