K.P.3.L»-, U X TUISSELING K.P.3.L. Hierbij nodigen wij alle leden van de K.P#3.L. uit om a.s. zaterdag in Zaal Rongen de uitwisseling met Vlierden bij te wonen# lij ij verwachten jullie om 2 uur in de zaal met of zonder verloofde. - Het bestuur-. MEIS3ESGILDE MEIS3E5GILDE SPORTEN: De sportavonden van maandag 30 ncv. en maandag 7 dec. vervallen in verband met het Sinterklaasfeest. ST. NICQLAASAVQNDl Senioren en Flierefluiters verwachten we a«s. maandag 30 nov. om 7.30 uur in het jeugdhuis- Denkt allen aan de PAK3ES* SMURF3ES, WESPENNEST en ROETMOPPEN verwachten we 'op woensdag 2 december allen cm half 8 in het 3eugdhuis voor hun Sinterklaasavond In verband met het zwemmen cp woensdag beginnen we cm 7.30 uur zodat alle leden er kunnen zijn. Als er ouders zijn die de meisjes na aflüop willen halen, komt u dan om kwart over 9. Kom gerust binnen in ons clublokaal beneben in de kelder. We wensen jullie allen een prettige Sinterklaasavond. SMURF3E5: op de volgende club willen we handenar beid doenMeebrengen 2 lege garenklosjes STUDIECLUB VARKEN5HQUDERI3 Op donderdag 17 dec. a.s. is er een studieavond over Gezondheidszorg door Ds. Kremer. - De leden ontvangen hierover nog nader bericht Het bestuur

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1970 | | pagina 8