'-r i/nrMT i r~ Jaar9an? 2 nr"« 2 I r\ K t N I vJ t_ Redactieadress Gertrudisstraat I Tel. 680 Copies binnen vóór woensdag a.s. 12 uur. 27 november 1970 HEARING HEARING HEARING HEARING HEARING HEARING DONDERDAG 3DECEMBER DONDERDAG 3 DECEMBER DONDERDAG 3 DECEMBER 0ÏRL0 CASTENRAY OIRLO CASTENRAY OIRLO CASTENRAY OIRLO CA5TENRAY A. s. donderdag kcmt het college van burgemeester en wethouders naar Zaal Rongen in Oirlo om 19.30 uur. Hierbij worden alle bewoners van Oirlo en Castenray uitge nodigd. We adviseren U hierbij tijdig aanwezig te zijn om voldoende van de gemeente- en dorpsproblemen op de hoogte te kunnen blijven. PRIJSWINNAARS TEKEN- EN KNUTSELWED5TR13D 1970 Onlangs werd de uitslag bekendgemaakt van de door de R.K. Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Venray georgani seerde wedstrijd ter gelegenheid van de kinderboekenweek 1970. Van de 86 prijzen kwamen er 5troostprijzen terecht bij de werkstukken van Oirlose lagere schoolkinderen. Dit waren; Lia Rongen Gunhoekweg Erik Vcermans Hoofdstraat 3os Kusters Dep. Petersstr. Ted Peters Molenhool Marjo Verschuuren Boddenbroekerloop FANFARE w0NS GEN0E.GEN" De supporters welke onze drumband vergezellen naar de kampioenswedstrijden op zaterdag 28 november a.s. worden verzocht op tijd aanwezig te zijn. In verband met het tijdstip van optreden is het vertrek vastgesteld op 12 uur. Op uw medewerking rekent het bestuur. Di REDACTIE WENST DE DRUMBAND HEEL VEEL SUCCES! I MM I

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1970 | | pagina 1