BERICHT VOOR ALLE LEDEN VAN DE RAAD VAN ELF DE BLAASKAPEL: O Vrijdag a.s. om 19.30 aanwezig bij cafe Linskens i.v.m. het bal van de VORSTENRAAD VENRAY in zaal BOSCH te YSSELSTEYN NU IS HET DE TIJD VOOR HET PLANTEN VAN BLOEMBOLLEN ZOALS: TULPEN 1 HYACINTHEN CROCUSSEN NARCISSEN EN NATUURLIJK ONZE BOOMKWEKERIJ ARTIKELENl alles uit voorraad leverbaar alles uit voorraad leverbaar BEL 378 BEL 378 BEL 378 BEL 378 BEL 378 EN UI3 KOMEN U GAARNE BEZOEKEN. BEWONERS VAN BUITENWIJKEN In 'T KRENTJE van 30 oktober j.l# hebben we de bewoners van de buitenwijken verzocht middels een opgavestrook kenbaar te maken of ze eventueel van de wekelijkse vuilnisophaaldienst gebruik wensten te maken. We verzoeken die bewoners, welke dit strookje nog me ingeleverd hebben, dit v66r zondag a.s. te doen bij dhr. M. v.d. Sterren Pastoor Geraerdstraat 17 WELPEN OPGELET!I A.s. zaterdag begint de middag voor de welpen om 2.30 uur wegens de aankomst van St. Nicolaas op de t.v. De leidsters A. J. Wijnhoven Boomkwekerij Oirlo t m

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1970 | | pagina 7