K.P.3.L K.P.3.L. K.P.3.L. K.P.3.L. K.P.J.L. Aan de leden: Gp DONDERDAG 13 nov, zal in zaal Rongen de film draaien van de culturele dag in Sittard. Alle belangstellenden zijn van harte welkom. Ook zullen de leden van de afdelingen Oostrum en Gejisteren komen kijken. De aanvang van deze avond zal nog bekend gemaakt werden in het Dagblad voor Noord-Limburg. Op VRIJDAG 20 november is er een ledenbijeen komst in zaal Limskens, op deze avond zal de Heer J. Bergs komen spreken over verdovende middelen. Als je vragen hierover hebt, stel deze dan, want VRAGEN staat toch immers vrij. De aanvang is 19.30 uur. Uie verwachten een zeer grote opkomst! Het bestuur. MEISJESGILDE MEISJESGILDE MEISJESGILDE MEISJESGILDE Sportent Maandag 16 nov. Wespennest van 19.00 - 19.45 Roetmoppen van 19.45 - 20.30 Spcrtleidsters B. Kusters en G. Janssen GroepsbijeenkomstenDe Smurfjes; i.v.m. de kinderzegen a.s. zondag begint de club direct daarna tot 4 uur. Senioren: Dinsdag 17 nov. om 19.00 uur Flierefluiters: Woensdag 18 nov. 19.00 uur We beginnen dus nu het winter wordt alle groepsbijeen komsten om 7 uur. Komt eek allen zoveel mogelijk GP TIJD! Dropping: Indien het weer gced is zal op zondag 22 nrv. de jaarlijkse dropping plaatsvinden. Nader bericht volgende week. Sinterklaas: deze avonden zijn vastgesteld op maandag 30 nov. en woensdag 2 dec. L.L.T.B.-afd. Qirlo - - Mededeling voor de tietentelers! Door de aanhoudende regenvanl van de laatste dagen is het cp vele plaatsen zodanig vochtig geworden, dat de bieten zeer moeilijk verladen kunnen worden. We verzoeken de telers er rekening mee te houden, dat dit neg erger kan worden. Wilt U daarom de gerooide bieten zodanig opslaan dat ze verladen kunnen wc-rden DUS AAN DE WEG. Dit om achteraf "uitrijden" te voorkomen. 15 december ALGEMENE LEDENVERGADERING «ff 4

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1970 | | pagina 5