Opbrengst gezinsbijdrage eerste halfjaar: 6140,29 Opbrengst juli 732,38 augustus 604,25 september 865,12 oktober 591,99 ollekte en plaatsengeld zondag 25 oktober 248,51 Ouders van lagere schoolgaande kinderen 3 november: ALGEMENE OUDERAVONDI!I I Meis.jesqilde Sporten: Wespennest Maandag 2 nov. van 19.00 - 19.45 Roetmoppen Maandag 2 nov. van 19.45 - 20.30 Senioren dinsdag 3 nov. om 7.30 Flierefluiters woensdag 4 nov. om 7.30 De "Smurfjes" hebben a.s. zondag i.v.m. Allerheiligen glén club. We verschuiven nu de groep naar zobdag 8 nov. om 2 uur. Welpen OPGELET 1 a.s. Zaterdag is er Niet zoals gewoonlijk om 2 uur horde, maar om 3 uur! De leidsters en leiders. Dankzij 94 deelnemers en een fijne organisatie werd de LUSTRUM ORlENTATIERIT van de FANFARE een succes. U had toch ook een prettige misschien leerzame middagl Groepsbijeenkomsten DANKZEGGING Hierbij danken wij ook alle inwoners van Oirlo voor de bijdrage die zij geleverd hebben aan de lepeltjesaktie 4

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1970 | | pagina 5