FEEBYEl/KE f.s genoeglyke dagen. Zaterdaós Uitwisselingsavond met de fanfare "St. Gerardus' uit Ueoierbeek verliep in een buitengewone stemming* Zeer velen waren bij het door de twee verenigingen geboden goede programma aanwezig. Zondag: Onverwacht grote deelname aan de lustrum orientatie- fcit. 94 Deelnemers (12 meer dan het afgelopen jaar) onderverdeeld in regelmatige ral ly rijders en ge— legenheidsrijders streden om de hoekte eer en de fraaie prijzen, rally rijders: I..Bom uit Venray 67 strafpunten 2 T. Janssen V/enray67 strafpunten 3 G. Rongen Tienray72 strafpunten Oirlose rijders: I T. v. d. Heyden 129 2 Joh. Gommans 136 3 G. Houwen 151 4 Thea Houwen 152 5 Jam V/oermans 180 Uitslag strafpunten strafpunten strafpunten strafpunten strafpunten In de komende afleveringen zal een aantal stukjes worden gewijd aan de vraag: ÜJAT IS V/ERKENNEN?^ V/ia de leiders van de verkenners kunnen we dit doen. Deze eerste keer geven we een overzicht van het verkennen. Het verkennen is een vorm van jeugdwerk, opgebouwd uit de volgende elementen: a) Het is een spel waarin jongens samen b)met toenemend zelfbestuur c)en onder afnemende leiding van volwassenen d) met bepaalde erecode e) geïnspireerd op het buitenleven f) actief eigen mogelijkheden en wereldse ontdekken en kiezen waarin zij plezier hebben g) als lid van een internationale broederschap. (wordt voortgezet; Ben je van de lagere school af en niet ouder dan 16 jaar» WELKOM OP HET DISCOBflL IN HET 3EUGDHUISI KOM OOK EFFE KI3KE 30HI1I DISC30CKEY» DUKY GREEN DE FAN L~ ARE "ONS GENOEGEN" BELEEFDE WEER TUIEE ZEER

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1970 | | pagina 3