30 oktober 1970 0irlofs nieuwsblad jrg. I nr. 44 Red. adres: Gertrudisstraat I Tel68Q Copies binnen \i66r woensdag 12 uur Aan de ouders van de niet lagere schoolgaande .jeugd tot met IE .jaar. Zoals U uit bovenstaande aankondiging kunt verbemen zal komende zaterdag het eerste discobal in het jeugdhuis voor de niet lagere schoolgaande jeugd tot en met 16 jaarplaats vinden. De jeugdcommissie hoopt hiermee in een behoefte te voorzien en wil deze avonden I x per maand organiseren. Op deze avonden zal door minstens 2 ouders van jongeren toezicht worden gehouden, welke aanwezig zijn van half 8 tot de tijd van sluiting, half II, waarna U uw kinderen weer thuis kunt verwachten. Voor onkostendekking zal ƒ0,50 entreeprijs worden gevraagd. Jeugdcommissie Oirlo. 'T KRENTJE 31 oktober jeugdhuis oirlo DISCOBAL discjockey: DUKY GREEN kom eFPe kijken joh! aanvang:7 uur 30 entree: 5 dubbeltjes

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1970 | | pagina 1