3EUGDMIS K.P.3.L Donderdag 29 oktober a.s. om half acht repetitie in het 3êügdhüls~in~pïaats van dinsdag. Trouwe opkomst verwachtl OUD PAPIER Bij de laatste aktie haalden we 1130 kg op. De opbrengst hiervan werd gestort op giro 50607 van de aktie "SCHIP AHOY" van het Rode Kruis. Zowel school als de 0P0SS vul den dit aan tot een bedrag van F70,- AAN DE LEDEN VAN DE K.P.3.L Op dinsdag 27 oktober is er weer een bijeenkomst in Zaal Linskens. Aanvang 7.30 uur. Deze avond zal verzorgd wor den door A. Lleyers met Gezelschapsspelen.. UJe verwachten een grote opkomst van de leden. Zijn er misschien nog leden, die iets leuks weten voor de uitwisseling Willen degenen, die iets weten, dit op 27 oktober a.s. bekend maken. Tot dinsdag... en op tijd II! VOOR ALLERHEILIGEN TE KOOP J potchrysanten snijchrysanten alle soorten kamerplanten Meerloseweg 14 OIR L .0.. t J PEETERS lel 360

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1970 | | pagina 6