reserveer 24 oktober MUZIEK - EN SPORTVRIENDEN Heeft U zaterdag 24 oktoter a.s. al gereserveerd voor het concert, dat gegeven zal worden door de Fanfare uit Oirlo met medewerking van de Fanfare uit Westerbeek. Aanvang 8 uur in Zaal Linskens ALLEN HARTELI3K WELKOM reserveer 25 oktcber Heeft U zondag 25 oktober a.s* al gereserveerd voor de lustrum oriënta- tierit t.b.v. Fanfare "Ons Genoegen". Vele prachtige prijzen zijn be schikbaar gesteld. AANVANG 2 UUR. Inschrijvingen vanaf 1.30 uur bij het kantoor van de LLTB We verwachten een grote deelname Uw steun is voor onze fanfare noodzake lijk. WI3 WENSEN ALLE DEENEMERS VEEL SUCCES EN BI3 VOORBAAT DANK VOOR UW DEEL NAME DUS RESERVEER ZATERDAG A.S. EN ZONDAG A.S

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1970 | | pagina 2