Redactieadres t Gertrudisstraat 1 tel. 680 23 oktober 1970 Copies binnen \j66r a.s. woensdag 12 uur HOE BEGON HET SPEL VAN "VERKENNEN De man, die begon met het padvinderswerk en die geluk en plezier bracht aan miljoenen jongens over de gehele we reld, was Lord Baden-Powell of Gilwell. neestal noemde men hem B-P. Zo kwam hij tot het opstellen van een programma vol activiteiten, dat hij "Scouting for boys" ("Verkennen voor jongens")noemdeDe padvindersbeweging in Nederland begon in 1910. Er zijn nu 9 miljoen welpen, verkenners, rowans en voortrekkers en daarvan zijn er 85.000 in Nederland. Op de eerste padvinders bijeenkomst kwamen honderden jon gens, die te jong waren om verkenner te worden, maar die graag mee wilden doen aan het spel van verkennen. B-P noem de hen toen maar "welpen". - Toen Bad8n-Powell tachtig jaar was, bezocht hij de 5e Wereld-Jamboree, die in 1937 in Nederland werd gehouden. Hij sprak tot 30.000 verkenners uit 50 verschillende lan den, die daar bijeen waren. Tenslotte ging B-P in Kenya wonen, waar hij op 8 januari 1941 op 83-jarige leeftijd overleed. B-P werd een van de bekendste en meest geëerde mannen van de wereld. TER GELEGENHEID VAN 60 JAAR SCOUTING IN NEDERLAND ZULLEN DE WELPEN EN VERKENNERS A.S. ZATERDAG 24 OKTOBER BIJ U THUISKOMEN MET EEN LEPELTJE VAN DE 60-JARIGE SCOUTING. Dit lepeltje kunt U kopen tegen een prijs van f2,50. Bij voorbaat onze hartelijke dank. De leidsters en leiders EEN TWEEDE PRIJS MET EEN BALLONWEDSTRIJD Lenie Loonen, Meerloseweg - leerlinge van de Huishoudschool "Bernadette" te Tienray - behaalde bij een ballonwedstrijd georganiseerd door voornoemde school, een tweede prijs. De ballon kwam in Denemarken terecht in Kreis Sonderborg. Proficiat...LenieM redactie 'T KRENTJE OirId1s Nieuwsblad jrg 1 nr 43 60-JAAR SCOUTING

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1970 | | pagina 1