soeciaal 5T KRENTJE Oirlo, 13 oktober 197Q VOOR ALLE GEHUWDEN. Regelmatig is er van diverse zijde op aangedrongen, of het moge lijk is, dat er in Oirlo ook een maandelijks gehuwdenfoal gehouden kan uorden, gezien het feit, dat er in Oirlo voor deze groep weinig ontspanningsmogelijk heden zijn. Voor de uitvoering hiervan is het echter noodzakelijk, dat de redactie van 1t Krantje" die dit wil stimuleren in overleg met de plaatselijke zaalhouder, een zekere mate van zskerheid heeft omtrent de opkomst. Bij voldoende belangstelling is de zaalhouder bereid deze dans avonden te organiseren. Om nu een idee te krijgen van de belangstelling van Uw zijde, vragen wij U om onderstaand strookje in te vullen. Dit strookje zal a.s. vrij dag in het middaguur worden opgehaald door de bezorgers of bezo.rgsters van 1t Krlntje" Uilt U ervoor zorgen, dat het ingevuld klaar ligt. De redactie GEHUUDENBAL Invullen OA of NEE 1Heeft U belangstelling voor een maandelijks gehuwdenbal 2. Bent U van plan dit bal regelmatig te bezoeken 3. Vindt U de zaterdag de geschiktste avond De redactie

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1970 | | pagina 1