xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx INTER NATIONALE 3EUGDPRI35VRAAG I97Q "START VOOR DE REIS IN DE RUIMTE" (met vlucht naar Cape Kennedy) 5 EERSTE PRI3ZEN: 3-daagse vliegreis Amsterdam - München (met bezoek aan het olympisch centrum) 25 TWEEDE PRI3ZENJ 25 ééndaagse rondvluchten boven Nederland 3ongens en meisjes van 10 t/m 17 jaar kunnen deelnemen. 3e moet een opstel maken en 5 vragen beantwoorden. Heel gemakkelijke opgaven. Een interessante opsteltitelï "Wat wil de mens in de ruimte?" Deelnemingsformój'lieren verkrijgbaar bij de BOERENLEENBANK. K.P.3.L. De geplande dropping voor a.s. vrijdag kan jammer genoeg niet doorgaan. Nadere datum wordt bekend gemaakt. 3ongerenmis Jongerenmis Degenen, die zich opgegeven hebben voor de jongerenmis worden verzocht om op dinsdag 13 okt. 7.30 uur in het jeugdhuis aanwezig te zijn. Anderen, die alsnog aan wezig willen zijn, zijn eveneens van harte welkom. Het bestuur. T KRFNT IF oirl°,s nieuwsblad jrg. 1 nr. 41 I r\l\ L-. I N I Vs_-/IRedactieadres t Gertrudisstraat I Tel. 680 9 oktober 1970 Copies binnen v66r a.s. woensdag 12 uur. H00FDPRI3S: 3 dagen bij Ulerner von Braun donderdag 15 oktober 4 uur: OUD PAPIER aatste opbrengst 1150 kg.

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1970 | | pagina 1