mijn bedoeling om hier bij mijn confraters een dag of vijf te blijven, om nog wat zaken te doen» Maar intussen was ik er wel zo beroerd aan toe, dat ik een paar dagen in bed moest blijven. Op 15 juli ben ik intussen weer wat opge knapt en per vliegtuig naar Menado vertrokken. Tegen de avond ben ik dan op het seminarie te Kakaskanen aangekomen. Na een dagje uitrustenkon ik mijn werk weer hervatten als leraar en econoom, l/eel was er niet verandert in die zeven maanden. De school draaide nog als voorheen. Het ergste was wel, dat de LOKON (een vuurspuwende berg - achter het seminarie) was gaan werken en enkele maanden lang zijn asregens over onze tuinen en gebouwen had uitgezaaid. Maandenlang geen opbrengst van deze akkers. De daken van het seminari (zink) zijn door de zwavelhoudende as al flink aangevreten. Men is dan ook direct begonnen met afschuren en reinigen. Dit gaat ons kapitalen kosten en er moet nog een laag menie ever heen gesmeerd worden. Dan zou ik U nog iets kunnen vertellen over ons seminarie. Dezer dagen hebben we toelatingsexamen gehouden voor het nieuwe schooljaar, oat in januari begint. We hadden een tachtig kandidaten, die naar hun zeggen allen het wilden proberen om priester te kunnen worden-. Een flink aantal echter zal al zijn afgeschreven als ze het examen gepas seerd zijn, want dan blijkt, dat za. de studies niet aankun nen. Zo starten we het nieuwe schooljaar met 45'nieuwe lingen. Er bestaat soms het idee, dat onze opleiding maar halfwas is. Toevallig hadden we onder het examen van onze jongens, voordat ze op vakantie gingen, twee geestelijken (ook nog broers) uit Hslden-Panningen op bezoek. Zij vertelden dat het peil niet onder hoefde te doen voor het Europese peil. Natuurlijk blij dit te horen. Dammer, dat het peil van de lagere school zover beneden beneden het peil ligt .van de Nederlandse scholen, zodat er ontzettend gevijzeld moet worden, om die jongens op het einde van hun middelbare opleiding cp peil te krij gen Beste dorpsgenoten.ik heb mijn belofte gedaan om te schrijven. Nogmaals hartelijk dank voor de steun, die U mij gegeven hebt 0 De allerbeste wensen voor U allen. Tot een volgend schrijven D.v.d. Steeiren (msc.)

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1970 | | pagina 5