GEEN KAPING, MAAR Ui EL EEN BOEL NARIGHEID (brief van Pater van der Sterren) Kakaskanen, 29 aug. Beste dorpsgenoten, Heel even 'mijn schuld komen inlossen. Ik had jullie immers beloofd, dat ik iets van me zou laten horen. Daar gaat hij dan. Uitgewuifd door familie en bekenden gingen we dan op 6 juli met een chartervliegtuig van de RAPTIM de lucht in en een paar uur later zaten we alweer aan de grond in Rome. Hier moesten we echter maken dat we weg kwamen, want er zou die avond een staking beginnen. Ik weet niet hoeveel vlieg tuigen we wel niet achter elkaar op de startbaan klaar zagen staan, die er allemaal tussenuit wilden. De een had zijn hie len nauwelijks gelichf of de ander begon zijn aanloop om de lucht in te springen- Nu begon een lange rit van zes uur naar Karachi. En dan waren we in de tropen. 3e kwam de deur van het vlieg u:. tuig uit en het zweet stroomde je langs het lijf. Nee, zo'n warmte heb ik in mijn hele leven nog niet meegemaakt. Gelukkig zaten we binnen het uur weer in de luchtrichting Bangkok. Bij aankomst in Bangkok moesten we daar een paar uur in de rij staan voor het in orde maken van de paspoorten, daar we als reizigers naar Indonesië niet direct konden vertrekken. We moesten een nacht overblijven. liJe werden dus in een hotel ondergebracht. Daags daarop lukte het ons na veel geharrewar met de paspoorten om in het vliegtuig te komen en ik zat me al te verheugen om over zes uur in Djakarta, te wezen. Eeest moes ten we echter nog even landen in Singapura. Op het vlieg veld aangekomen begon echter de herrie. We waren met 34 passa giers voor Djakarta. Eerste bericht 12 man moeten er ach ter blijven in Singapura (want er zijn toeristen voor Bali, die meer betalen) Na enig overleg bleken vrij spoodig 12 toeristen bereid om maar achter te blijven. Tweede bericht s 12 man mogen doorgaan en 22 moeten overblijven tot morgen. Toen brak het tumult los. Iedereen wilde met het bliegtuig mee, want al onze bagage was inmiddelë ook ingeladen. Het vliegtuig ging de lucht in en wij konden nakijken. Daags daar na lukt het ons om door te vliegen naar Djakarta. Het lag in

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1970 | | pagina 4