KERKDIENSTEN Zondag 7.00 leesmis 8*30 maandd. Wilhelmina Claessens-Téuws 10.00 HOOGMIS VOOR DE PAROCHIE IN OOSTRUM Maandag i 7.30 hoogmis Gerard Peters Dinsdag 7.30 jaard. pastoor Herman Reijnen Woensdag i 7.30 tot zekere intentie Donderdags 7.30 voor overledenen (H) Vrijdag s 7.30 gest. leesmis voor overledenen Zaterdag s 7.30 t.e.v. O.L. Vrouw 19.00 avondmis .maanddienst Martinus Voermans DIENSTEN MISDIENAARS Zondag s 7.00 P.Linskens 8.30 P.v.Rhee en M.Kusters 10.00 Gebr. Maas (in Oostrum) Maandag s 7.30 G. Voesten en R.v.Rhee Dinsdag s 7.30 G.Jacobs en A^Peeters Woensdag 7.30 L.Gommans en W.Nelissen Donderdag 7.30 Gebr. Maas Vrijdag 7.30 P.Linskens Zaterdag 7.30 G. Voesten en R.v.Rhee 19.00 O.Peeters en H.Jacobs OPBRENGST COLLECTE EN PLAATSENGELD VAN ZONDAG 13 SEPT. S F 250,38. DIS- VOETBAL SENIOREN Spelers, die a.s. zondag hun contributie niet hebben betaald, worden daarna niet meer opgesteld. Het bestuur-» KERKELIJK ZANGKOOR Vrijdag a.s. om half negen repetitie van de meerstemmige mis in de kerk voor bezoek aan Oostrum.

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1970 | | pagina 3