ROOK-STANDAARD Delfs blauw vanaf 22,95 ROOKTUIMELAARS IN CHROOM EN DONKER KOPER Fruitschalen tin B0RDENREK3ES Lepelrekjes EIKELKANNEN Maatbekers ASBAKKEN Tinnen borden enz» enz. enz. enz. enz. enz. enz. enz. enz. DANKBETUIGING Langs deze weg dank ik, mede namens mijn vrouw en kinderen, allen die - op welke wijze dan ook van hun belangstelling blijk hebben gegeven bij gelegenheid van mijn 25-jarig ambtsjubileum. R.P.I. liiolters Gertrudisstraat 29 Biljart-nieuws A.s. zaterdag 29 augustus om half 9 vergadering in het clublokaal. Zorgt allen op tijd aanwezig te zijn. Er zijn enkele belangrijke pun ben te bespreken in verband met de komende competitie. Tevens is er gelegenheid om contributie te betalen. Het bestuur. 29-30 aug. MIVA MIVA MIVA Bliksem-aktie MIVA MIVA 29-30 aug. r GESCHENK EN H. VERSLEïEN - DRI ESSEN

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1970 | | pagina 6