HEEFT OIRLO NOG BEHOEFTE AAN EEN BUS??????????? Enkele maanden geleden, op 12 febr. I9?0, werd in ons dorp een enquête gehouden m.b.t. tot een eventuele busverbinding. Het overgrote deel van de bevolking toonde zich voorstander. Nu, een goed half jaar later, ligt de uitslag oan de enquête er nog steeds te liggen en zijn er geen verdere reacties losgekomen. Met de komende winter- en ook wel herfstmaanden in het vooruitzicht zal het gemis wel weer merkbaar worden, vooral voor de schoolgaande jeugd en de moeders Wanneer we een min of meer regelmatige busverbin ding wensen, zullen we dit moeten laten merken. De Zuid-Ooster is bereid om met ons aan tafel te gaan zitten mits er een geregeld busGEBRUIK zal zijn. Wilt U ook dat er een bus door Oirlo komt, dan gaarne een schriftelijke reactie aan dhr. Duyn p/a Fam. Flinsenberg Gertrudisstraat 22 N.B. Daar bovengenoemde persoon m.i.v. I augustus ook medewSkt aan fT KRÈNT3E kunt U uw reactie ook op het redaktie-adres kwijt. SOORTEN ALLE NI38L0EMEN POTPLANTEN voor bruiloften 3. PEETERS MEERLOSEWEG 14 TEL. 04787-360

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1970 | | pagina 5