SportverDIS voetbal afd. .jeugd. Aanstaande zaterdag 29 augustus begint de competitie voor al]' jeugdelftallenHet programma luidt dan: DIS AI - SVV A4 3 uur SVV B4 - DIS BI 4uur LEUNEN D2 - DIS Dl half II DIS D2 - HQLTHEES D2 half II Wij wensen alle elftalle heel veel succes en een spor tieve competitie. Het jeugdbestuur N.B. Ook de redaktie van het KRÈNTOE onderstreept deze wens en hoopt dat DIS de ingeslagen weg zal blijven volgen. Oongens, doe je best en toon je steeds een goede sportman, bij een overwinning èn bij een nederlaag! Sportver. DIS afd. volleybal. Toerbeurt vegen hal Linskens, voor komende zondagA. Speycken en H. IVelissen. Aanvang training: 10 uur. Handboooschutterij Willem Tell. We ontvingsn bericht van een aantal zeer goede prestaties! Concours OSPELl Tussen 45 zestallen nestelde het Ie zestal zich met 468 punten op een eervolle 5e plaats. Concours WANROY: Ie zestal: 3e prijs met 436 punten. 2e zestal: 4e prijs met 323 punten. 3e zestal: 6e prijs met 243 punten. Persoonlijke prijs: M de Mulder. Met 88 punten hoogste schutter in Klasse B. F roficiat Het bestuur De redaktie K.P.3.L. BLQEMSCHI KCURSL'S Donderdag 3 sept. begint een cursus bloemschikken. Leden ouder dan 18 jaar kunnen deelnemen. De kosten zijn 10,50 voor 6 avonden van 2i uur. Wij hopen op een belangstelling van minstens 12 personen. Willen de geïnteresseerden zich zö vlug mogelijk opgeven, (t/m maandag 31 aug. bij M. Vogclzangs tel. 324)

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1970 | | pagina 4