K.P.3.L. vervolg Op 8 september houden ue onze Ie ledenbijeenkomst, We be ginnen om 20,00 uur precies en proberen samen een goe'd win- terprogramma in elkaar te zetten. Op deze avond zullen enkele bestuursleden aftreden. Willen kandidaten zich schriftelijk bij een van de bestuursleden aanmelden. Nieuwe leden (vanaf 15 jaar) zijn van harte welkom. Contributie 10,- en opgave zo spoedig mogelijk bij 1*1, Vogelzangs (Tel. 324). MEIS3E5GILDE 0IRL0 Alvorens wij aan het nieuwe jaar beginnen willen wij dank zeggen aan iedereen die heeft meegeholpen onze kampen te doen slagen. Ook aan de autobezitters onze hartelijke dank voor hun mede werking. Daar 't uitstapje van de jongste groep letterlijk in het water gevallen is, zoeken we om jullie alsnog een fijne dag te bezorgen. - Dond. 3 sept, leidst.verg. 8 uur bij v. Rhee. Voor alle leidsters, ook de nieuwe. Als er.nog meisjes van 16 en ouder zijn, graag bericht. Dinsd. 7 u. sporten 2 jun.groepen. Woensd. 7 uur.-sen.gr. ALLEN IN SPORTKLEDING EN OOK 0? TI3DI Op zaterdag 29 augustus a.s. herdenken wij Al deze jaren genoten wij het vertrouwen van onze vele cliënten. Ons streven is erop gericht om, door gezamenlijke inspanning, ook in de toekomst hun belangen naar beste kunnen te blijven behartigen. Gaarne nodigen wij U uit op de receptie om 18.00 uur in Zaal Rongen te Oirlo. Oirlo, augustus 1970 k N Molenweg I M"J'f bedrijf FIRMA L. JOOST EN ZONEN

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1970 | | pagina 3