*-t- 1/ n r I "T i CT Oirl°-s Nieuwsblad jrg. I nr. 35 I r\ n L I N I J L Red.adress Gertrudisstraat I 28 augustus 1970 Tel. 680. 1 Copies binnen vóór woensdagmiddag a.s. 12 uur! MIVA-KGLLEKTE en GIRO-AKTIE a.s. zaterdag en zondagii Giro 272249 Mil/A Amsterdam Komende zaterdag en zondag zal de jaarlijkde Missie Verkeersmiddelen Aktie plaatsvinden. Uit de opbrengst van de te houden kollekte worden vervoersmiddelen voor missionarissen aangeschaft. Dit jaar vragen 33 uit het bisdom Roermond afkomstige noodlijdende missionarissen om uw hulp. Ze hebben in de streken waar ze werken de meeste behoefte aan jeeps, landrovers en vrachtwagens. MET UW HULP KUNNEN ZIJ VOORUIT KOMEN. OUD PAPIER OUD PAPIER OUD PAPIER OUD PAPIER OUD PAPIER DONDERDAG 3 sept. ^n Compliment aan de bevolking van Girlo is op zijn plaats! Bij de laatste aktie stond het oud papier vrijwel overal keurig verzorgd aan de weg. In een record-tijd (5 kwartier) haalden we al het papier weg, zij het met 2 Oposs-wagensSommige mensen verraste dit en zij bleven met volle dozen en zakken zitten. Dit spijt ons werkelijk maar het is tevens een waarschuwing: ZET TIJDIG HET PAPIER KLAAR. Desgevraagd helpen de jongens van de klassen 5 en 6 U graag een handje daarbij. Donderdag 3 sept. is alweer de volgende aktie. Als alle dozen, pakken en zakken om 4 uur klaar staan zijn we weer snel rond geweest. Alle papier en karton is welkom. Maar vooral KRANTEN en TIJDSCHRIFTEN doen de weegschaal doorslaan en dat is de bedoeling! Tot donderdag en laat U niet verrassen! Lagere school Oirlo. Aan de seer, e.g. penningmeesters van de jeugdver. We verzoeken U eraan te denken de nieuwe lijsten vóór I sept. in te leveren bij Mevrouw Peters-Spieringhs Wanssumsedijk i a.vn»«y:

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1970 | | pagina 1