DANKWOORD Hartelijk dank aan al degenen, die - op uelke ujijze dan ook - hebben bijgedragen aan de feestvreugde op ons gouden huwelijksfeest, ook namens kinderen en kleinkinderen, Nabben-Cox Pastoor §eraerdstraat 21 Cirlo WELPENKAMP I97C Op maandag 13 juli vertrokken de welpen voor een kampweek, welke gehouden werd te Someren, Op woens dagmiddag 15 juli hadden we 1e vsste oudermiddag waarop de belangstelling van de ouders zeer groot was. Tevens werd die middag afscheid genomen van akela N. Direks. Ondanks het vele slechte weer menen we deze kampweek geslaagd te kunnen noemen. De eerstvolgende horde-middag zal zijn op 15 aug, om 2 uur. De leidsters. VOLLEYBAL????? ALLE meisjes vanaf 15 jaar, die lid willen worden of willen blijven van de volleybalclub, worden met klem verzocht komende zondag 15 augustus na de mis van 10 uur te komen in het kleed lokaal van DIS aan de Depute Petersstraat. Alleen bij voldoende belangstelling én een actieve deelname is het de moeite waard om door te gaanlli TOT Z3NDAG??? Het bestuur. DB REDACTIE HEEFT NU OOK TELEFOON i NUFIMER 680

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1970 | | pagina 6