TREFFER OVERHEMDEN s Prijs: ƒ16,90 17,90 ƒ19,90 NU NU NU NU ƒ13,75 NACHTHEMDEN: Prijs: ƒ12,95 tot ƒ19,90 NU NU NU NU ƒ9,95 3URKENmet nog steeds 20 korting! M A PLASTIC REGENJASSENIN ALLE T en E N U R N OOK ALLES VOOR HUISHOUDSCHOLEN A. NELISSEN1VERHEYEN. OUD PAPIERAKTIE: DONDERDAG 20 AUGUSTUS» Indien met een oud-papierhandelaar overeenstemming wordt bereikt, zullen we voortaan om de 2 weken bij U langs komen om oud papier op te halen. Hij dachten hiermee een dienst te bewijzenEchter, wij zullen alleen dat papier meenemen, dat VERPAKT AAN DE WEG STAAT; ook is het niet de bedoeling ander huisvuil op te halen. Alléén papier en karton. Wanneer het papier los ligt op een afstand van de weg kost ons dat veel tijd en bovendien bemoeilijkt dat het laden van de wagen. Hopelijk wilt U in deze meewerken, zodat wij snel en praktisch de route kunnen afwerken. A.s. donderdag 20 auo. om 4 uur gaat de eerste actie weer van start, 'n Definitieve route zal later vastgesteld en bekend gemaakt worden. Bij voorbaat dank voor Uw welwillendheid, mede namens de kinderen Hoofd en personeel van de Lagere School. i i f SPOTPRIJZEN

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1970 | | pagina 5