DIS-NIEUWS AFDELING 3EUGD De vakanties zitten er weer op en dus starten wij weer met frisse moed om de bal aan het rollen te krijgen. Ufat het voetballen betreft is het programma voor zaterdag 15 aug. beperkt tct de wedstrijd LEUNEN AI DIS AI» aanvang half 3. V/oor de nieuwe groep A-spelers verwijzen wij naar het aanplakbiljet De training wordt hervet op dinsdag 18 aug. voor de B-spelers en de pupillen, aanvang half 7. Voor de A-spelersis de training vrijdagavond 7 uur. Op zaterdag 22 augustus zullen er vriendschappelijke wedstrijden worden gespeeld en de competitie zal weer beginnen op zaterdag 29 augustus voor alle elftallen. 3EUGPLEIDERSCURSUS Er bestaat nog gelegenheid om zich op te geven voor een te houden jeugdleiderscursus. Degenen die interesse hebben kunnen inlichtingen krijgen en/of zich opgeven bij de secretaris afd. jeugd F. de Mulder Certrudisstraat 19. AFDELING SENIOREN. Programma voor ZATERDAG 15 rug. Af- en aanmeldingen van het Ie en 2e elftal bij 3. Versteegen Tel. 577. Mededeling penninqmeeaIer sportvereniging DIS Sinds enkele maarden bezit de s.v. DIS een prive- rekening bij de boerenleenbank. Alle leden kunnen nu hun contributieer eventuele andere betalingen storten op deze rekening wet een gemak id voor henzelf én de penningmeester bij 3. Linskens. Wanssum 2 - DIS I Aanvang 18.00 uur Rijckevort 2 - DIS2 Aanvang 18.00 uur Rijckevort - DIS3 Aanvang 16.30 uur Penningmeester s.v. DIS F. de Mulder ADRESliJijZIGING HOOFD DER SCHOOL Th. v.d. Heijden Gertrudisstraat 25 Tel. o4787 - 678

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1970 | | pagina 4